„შფოთვა და მისი გამოვლინებები“ – ფსიქიატრი რეზო კორინთელი

შფოთვა შეიძლება შეინიღბოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი არასწორი სახელდება ხდება. პაციენტი ამბობს, რომ მოწყენილია, ადრე ეღვიძება, გულის ა...

გაეცანი ვრცლად

„სწორი კომუნიკაცია სხვებთან და საკუთარ თავთან“ – ფსიქოლოგი ზურა მხეიძე

თქვენს ცხოვრებაში რამე ისე თუ არ ხდება, როგორც გინდათ, რომ მოხდეს, ესეც კომუნიკაციის შეცდომაა – რაღაცას ისე არ ვაკეთებთ, როგორც საჭიროა...

გაეცანი ვრცლად

„უარყოფითი ინფორმაციის გავლენა ფსიქიკაზე“ – ანა ღვინიანიძე

სამი გზა, რომლითაც ნეგატიური სიახლეები მიკერძოებული დასკვნების გამოტანისკენ მიდრეკილებას აღვიძებს და უარყოფითი მოვლენების ტყვეობაში გვა...

გაეცანი ვრცლად

„როგორ გარდავქმნათ აგრესია დადებით ენერგიად“ – ფსიქიატრი რეზო კორინთელი

ავლენთ თუ არა აგრესიას? როგორი დამოკიდებულება გაქვთ აგრესიისადმი? გეშინიათ მისი გამოვლენის თუ ტკბებით მისით, თუ ვერ ახერხებთ მის განცდა...

გაეცანი ვრცლად

ემოციების მართვა – ანა ღვინიანიძე

ემოციის მართვის უნარი ვისაც უფრო განვითარებული აქვს, ისინი უფრო კარგად მიჯნავენ ერთმანეთისგან ამ პასუხისმგებლობებსაც. მათ გაცნობიერებულ...

გაეცანი ვრცლად

რეალობის ცხადგრძნობა – თეა გოგოტიშვილი

გეშტალტთერაპიის ტერმინი „კრეატიული მორგება“ გულისხმობს შემოქმედებით ადაპტაციას, თუ რამდენად შეუძლია ადამიანს აწმყოს მოცემული მომენტის ც...

გაეცანი ვრცლად

“დროის შეკუმშვის თეორია” – ალექსანდრე ჯეჯელავა

ერთ-ერთ საინტერესო თეორიას ,,დროის შეკუმშვა“ ჰქვია და გულისხმობს, რომ მით უფრო მეტი დრო გვექნება და მით უფრო სრული იქნება ჩვენი ცხოვრებ...

გაეცანი ვრცლად

თვითეფექტურობა და თვითშეფასება – თამარ გაგოშიძე

თვითშეფასება არის წარმოდგენა საკუთარ თავზე, საკუთარი თავის ფასეულობაზე, ღირებულებაზე. ეს ძალიან რთული და მრავალმხრივი ფენომენია და ასევ...

გაეცანი ვრცლად

ნინო ბუაძე

გარდატეხის ასაკის თავისებურებები – ნინო ბუაძე

„გარდატეხის ასაკი  - ეს არის საკუთარი თავის წარმოჩენა, საკუთარი იდენტობის გამოკვეთა. ამ დროს მიაჩნიათ, რომ ბავშვები უკვე აღარ არიან......

გაეცანი ვრცლად

ეთნიკური ნარცისიზმი – გურამ მეგრელიშვილი

ეთნიკური ნარცისიზმი განსაკუთრებით მწვავედ ვითარდება იმ ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა სახარბიელო ვერაა. ამ დროს, საკუთარი სიღ...

გაეცანი ვრცლად